Wangsalan dengan Tema Bunga

Di bawah ini disajikan berbagai wangsalan yang memuat nama bunga. Wangsalan ini diambil dari buku catatan milik R. Maridjan Atmosendjojo.

Wangsalan bagian “ha”

Berikut ini adalah wangsalan yang memuat nama bunga yang berawal dengan ha/a.

 • Kembang andul, suwe ora muncul, muncul yen mangidul, mengko sore aku nusul.
 • Kembang andong, tinandur pojoking gedhong, yen wis condhong,pikire ginawe golong.
 • Kembang aren, rentengan kaya panganten, yen talaten, suwe suwe dadi kopen.
 • Kembang adas, thukul aneng pinggir alas, yen ginagas, wong ayu agawe maras.
 • Kembang asem, kuning tuwa mung satekem,getem getem, lamun weruh perawan mesem.
 • Kembang uni, ngalewer neng pinggir margi, ora wedi, nukoni perawan peni.
 • Kembang elo, sumimpen ana ing jero, yen wis jodho, ayo aja mengko mengko.
 • Kembang anggur, cilikane tan cinatur,  bareng pangur, bisa temen gawe kuwur.
 • Kembang anggrek, wong dhemen angepek epek, yen wis ngemek, ora wedi wong anjengek.

Wangsalan bagian “na”

Berikut ini adalah wangsalan yang memuat nama bunga yang berawal dengan na.

 • Kembang nikir pantes tinandur neng pinggir, yen nalisir gawe kisruhing pamikir.
 • Kembang nipah thukul aneng tengah sawah, yen den arah ora wurung gawe susah.
 • Kembang noja tinandur cedha pandhapa, mung kuciwa durung wanuh wani nyapa.
 • Kembang noja kehe pitu ilang lima, mung wong loro tinakon ora balaka.
 • Kembang nangka sandyan tan mawa ganda, kala kala dadi gawe kanggo tamba.
 • Kembang nanga ijo arum gandanira, yen rinasa dadi tamba lara brangta.

Wangsalan bagian “ca”

 • Kembang cubung yen megar saengga payung, kanggo kudhung wong ayu kang dedeg rangkung.
 • Kembang cengkeh ganda arum kanggo nakeh, ora aneh wong weweh amrih pakoleh.
 • Kembang cengger abang menges menger menger, metu ngemper sejatine arep pamer.

Wangsalan bagian “ra”

 • Kembang randhu didol tan ana kang nuku, ora patut wayah esuk mapan turu.
 • Kembang rukem kapethik mung kena nenem, lamun gelem yekti kanggo tamba adhem.

Wangsalan bagian “ka”

 • Kembang kacang lunga lelang nyang Semarang, oleh gelang dijaluk wong kuning lencang.
 • Kembang kara sauwit mung ana lima, mbok manawa ngemperi watak pandhawa.
 • Kembang kara thukul aneng ngara ara, wis takkira trisnaku saya ngrembaka.
 • Kembang krandhang putihe kaya daluwang, lamun benggang kekesetan bisa ilang.
 • Kembang kanthil titenana yen kapencil, mungal mungil ora wurung sida kinthil.
 • Kembang kleca kuninge mung maya maya, tanpa ganda pethingane mung prasaja.
 • Kembang kalak dudu sanak nyedhak nyedhak, bareng macak prak atine ora jamak.
 • Kembang klengkeng dhemene anontong wireng, mengleng mengleng nyawang prawan goleng geleng.

Sekian dulu wangsalan dalam artikel ini. Akan dilanjutkan pada artikel yang lainnya. Jangan lupa kunjungi laman fb Koas Kaos Jawi dan instagram Koas Kaos Jawi.

wangsalan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *