Peribahasa Sunda Lengkap dan Artinya

Berikut adalah peribahasa sunda lengkap dan artinya yang diurutkan berdasarkan abjad.

Peribahasa Sunda Bagian A

Abongkena biwir teu diwengku. Ngomong sangeunahna; ngomong sadaekna

Abong letah teu tulangan. Nyarita sangeunahna, teu dipikirkeun heula akibatna

Adat kakurung ku iga. Adat lamun geus goreng sok hese dirobahna.

Adean ku kuda beureum. Katembong ginding, ku barang meunang nginjeum.

Adigung adiguna. Boga rasa leuwih ti batur, leuwih ti sasama.

Adu manis. Disusurup ngarah sieup.

Adu regeng. Sataker tanaga.

Adu renyom. Parea-rea omong.

Adu telu ampar tiga. Kudu papaitan; kudu paheut.

Agul ku payung butut. Tumerap ka jalma nu taya kaboga, tapi mindeng nyaritakeun yen manehna turunan menak baheula.

Ais pangampih. Baray anu ngabantu-bantu di rumah tangga/pangaping.

Ajak Jawa. Ngajak bari ukur tamba, lain ngajak saenyana, dapon ngenaheun batur.

Ajrihing gawe. ulah ngalampahkeun gawe goreng bisi ahirna kabendon at menang bebendon.

Aki-aki tujuh mulud. Geus kolot kacida.

Aku-aku angga. Ngaku banda sorangan, padahal nu diakuna banda batur.

Alak-alak cumantaka. Jelema pangkat handap hayang nyaruaan pangkat luhur/pupujieun.

Alang-alang kumapalang. Kapalang/pagawean kudu diangguskeun ulah dikagok-kagok.

Alak paul. Jauh kacida.

Alon-alon asal kelakon. Kajeun alon dina sagala hal asal nguntungkeun ahirna, ti batan gancang pincang, kendor dapon ngagembol.

Alus paggung. Hade dedeg pangadegna.

Amarah sakulit bawang. Babari ambek.

Ambek jawaeun. Ambek bari sagala nu aya di dinya diruksak.

Ambek nyedek tanaga midek. Ambek teu kaluar, keuheul nu aya — kapegung.

Ambek sadu santa budi. ambek tara terus jeung hate; budina tetep marahmay.

Amis budi. Suranyeh; mindeng imut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *